Taneční soutěž 2018 - sponzoring

Zveřejnil Martina Gabajová - 2.10.2018 20:23

Taneční soutěž - sponzoring

Vážení rodiče a přátelé TK Rokaso,


dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o pomoc v pořádání  

11. ročníku mezinárodní taneční soutěže " O pohár starosty města", která se bude konat v sobotu 27. 10. 2018 v Klubu kultury v Uherském Hradišti. 

Pro konání akce je potřeba převážně pomoc finanční na pokrytí nákladů, které v loňském roce činily přes 100 tis. Kč.  Za finanční příspěvek nabízíme propagaci daného subjektu na samotné akci formou reklamních banerů (dodá sponzor), možnost prodejního stánku na akci atd.

Dále pomoc hmotná v podobě jakýchkoliv darů ( reklamních předmětů, výrobků, poukazů…atd.), které poslouží jako věcné ceny pro soutěžní páry, které se umístí na prvních třech místech. Oplátkou opět propagace subjektu na akci a uzavření darovací smlouvy. 

Vítá se i jakákoliv pomoc při chystání a samotném průběhu soutěže. 

Za každou případnou pomoc, Vám budeme vděční, děkujeme!  

TK Rokaso 

Jirka a Martina