Jan Habarta – Julie Surá

Taneční kategorie
Junior I
Třída STT
TPV
Třída LAT
TPV