Tadeáš Doskočil – Alžběta Filová

Taneční kategorie
Junior I
Třída STT
TPV
Třída LAT
TPV