Prosba o pomoc!

Zveřejnil Martina Gabajová - 12.5.2019 14:30

Taneční soutěž - sponzoring

Vážení rodiče a přátelé TK Rokaso,

dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o pomoc v pořádání  3. ročníku mezinárodní taneční soutěže, která se bude konat v sobotu 1. 6. 2019 ve Sportovní hale v Hluku. 

Pro konání akce je potřeba převážně pomoc finanční na pokrytí nákladů, které v loňském roce činily okolo 100 tis. Kč.  Za finanční příspěvek nabízíme propagaci daného subjektu na samotné akci formou reklamních banerů (dodá sponzor), možnost prodejního stánku na akci atd.  Dále pomoc hmotná v podobě jakýchkoliv darů ( reklamních předmětů, výrobků, poukazů…atd.), které poslouží jako věcné ceny pro soutěžní páry, které se umístí na prvních třech místech. Oplátkou opět propagace subjektu na akci a uzavření darovací smlouvy. 

Vítá se i jakákoliv pomoc při chystání a samotném průběhu soutěže.

Za každou případnou pomoc, Vám budeme vděční, děkujeme!  

TK Rokaso Jirka a Martina